Хората на средна възраст са с най-самоубийствени наклонности

27 октомври 2019 г., 18:58
929

Какво се наистина се случва с живота на хората в късните 40 години, когато индивидите по правило са най-успешни, все още здрави и на висотата на своите сили?” Снимка: Mariia Boiko / Shutterstock

Хората на средна възраст са с най-висок риск от самоубийство, установи изследване по въпроса. Рискът е особено висок сред жените, като периодът грубо се определя за годините след 40-те и след 50-те. Опасността от самоубийства в тази възраст е два пъти по-висока от вероятността при тези, които са на около 30 или 60 г.

Резултатите подкрепят други странични изследвания по въпроса за щастието, които са установили, че хората са в най-ниската точка от своето щастие, когато наближат своята 50-годишнина.

“Самоубийствата сред хората на средна възраст в най-богатите и най-сигурните общества, познати в човешката история, са сериозен парадокс и причина за особена загриженост в областта на социалната политика,” коментира Проф. Ендрю Освалд, водещият автор на изследването.

“Какво наистина се случва с живота на хората в късните 40 години, когато индивидите по правило са най-успешни, все още здрави и на висотата на своите сили?”, питат авторите на изследването. Те привеждат тезата на д- Елиът Жак, психоаналитикът, който за първи път е предложил хипотезата за кризата на средната възраст.

“Според Жак по време на средната възраст типичният човек започва да предвижда смъртта и да оценява смисъла на своя живот. В продължение на половин век тази идея бе посрещната със скептицизъм и често е била осмивана. Но в обществото дискусията е показала, че има основа”, твърдят авторите на изследването.

Точната причина за повишения риск от самоубийство в средна възраст не е напълно и прецизно ясна, но авторите на изследването спекулират, че е свързана с неосъществени стремежи и мечти в живота и, евентуално, че има връзка със здравето на хората.

Източник: Psy Blog

Коментари