Хората на средна възраст са с най-висок риск от самоубийство, установи изследване по въпроса. Рискът е особено висок сред жените, като периодът грубо се определя за годините след 40-те и след 50-те. Опасността от самоубийства в тази възраст е два пъти по-висока от вероятността при тези, които са на около 30 или 60 г.

Резултатите подкрепят други странични изследвания по въпроса за щастието, които са установили, че хората са в най-ниската точка от своето щастие, когато наближат своята 50-годишнина.

“Самоубийствата сред хората на средна възраст в най-богатите и най-сигурните общества, познати в човешката история, са сериозен парадокс и причина за особена загриженост в областта на социалната политика,” коментира Проф. Ендрю Освалд, водещият автор на изследването.

“Какво наистина се случва с живота на хората в късните 40 години, когато индивидите по правило са най-успешни, все още здрави и на висотата на своите сили?”, питат авторите на изследването. Те привеждат тезата на д- Елиът Жак, психоаналитикът, който за първи път е предложил хипотезата за кризата на средната възраст.