Сърдитото изражение е биологично универсално за човечеството и всеки, участващ в създаването му орган, както и група мускули не са случайни, а се явяват допълнително средство за изразяване на мощ и заплаха. Това установиха учени от Австралия и САЩ, става ясно от публикация в списание Evolution and Human Behavior.

Основните белези на гневното лице като присвити вежди, стиснатите в тънка линия устни, разширени ноздри – са еднакви във всички култури. Така описаните сърдити гримаси правят дори и тези, които са слепи по рождение – т.е. хора, които не са виждали модела на поведение, отбелязва водещият автор на изследването Аарон Сел.

В рамките на мащабния изследователски проект, посветен на природата на гнева, учените изяснили, че тази емоция е възникнала, за да обслужва ефективно провеждане на спорове по време на конфликти. Колкото по-голяма физическа вреда може да нанесе един човек на друг, толкова по-големи възможности има той да диктува своите условия и предава това послание чрез гнева. С две думи, гневът е преувеличена заплаха, демонстрация на сила, целяща да принуди отсрещната страна на съгласие и подчинение.

Изследователите са открили потвърждение и на друга своя хипотеза: физически силните хора по-често се сърдят и прибягват до юмручна саморазправа, тъй като смятат, че са в правото си да налагат над другите своите правила.

Източник: Мениджър Нюз