Според тази теория разликите в предпочитанията към типа връзка произлизат не само от биологията на половете, но и от наличността на свободни партньори от противоположния пол. Ако погледнем на секса от икономична гледна точка, в рамките на търсене и предлагане, по-рядко срещаният пол има повече власт и свобода на избор на “пазара”. В случай, че една връзка не ги устройва, винаги могат да си намерят друга половинка.

Например когато повече жени са на разположение, мъжете имат по-голям избор и могат да бъдат по-сексуално разкрепостени, без да се посветят на нито един от партньорите си. Обаче когато жените са по-малко, те могат да изискват пълна отдаденост и вярност от своята половинка, която е длъжна да се съобрази с тях, понеже жената е рядък и скъпоценен ресурс.

Mating Market Theory е подкрепена от социални експерименти в осем индиански племена с разнообразни съотношението между половете. Над 300 мъже и жени са интервюирани. Въпросите се фокусират специално на предпочитанията към типа връзка и са от типа: “колко сексуални партньори сте имали в последната година?” и “наслаждавате ли се на секс без връзки?”.

Ако се съсредоточим само между разликите в отговорите между мъжете и жените, експериментът подкрепя стереотипа за промискуитетния мъж и отдадената жена. Взимайки предвид различния брой жени и мъже в едно племе обаче, се оказва, че поведението на мъжете се води от наличността на жени в племето. В общества, в които мъжете са много повече от жените, няма разлика между желанията на мъжете и жените. И двата пола искат отдадени, дълги връзки.

Всичко е въпрос на контекст. Да, мъжете и жените имат различен подход към връзките заради биологията на пола им, но тези подходи са силно повлияни и от половия състав на населението. MMT успешно оспорва простите сексуални стереотипи.