Искате да убедите някого по телефона да направи това, което искате? Нужно е да говорите с умерена бързина, правите достатъчно паузи и не сте прекалено превъзбудени. До това заключение достигнаха американски изследователи от Института за социални изследвания към университета на Мичиган, съобщи BBC.

Изследването им анализира 1400 тестови обаждания, които трябва да убедят хора да участват в телефонни проучвания, както и 100 специално проведени интервюта с жени и мъже. Така станало ясно, че хората, които в телефонно обаждане говорят много бързо, не правят паузи между частите на изречението и звучат твърде въодушевени, дразнят най-много. При тях има най-малка вероятност да убедят ответната страна. Идеалната скорост на речта е 3.5 думи в секунда.

Най-успешните интервюта съдържат около 4-5 паузи на интервюиращия в минута, отбелязват още авторите на проучването. В много от случаите успехът на обаждането зависи и от интонацията, т.е. не е толкова важно какво казваш, отколкото как го казваш.

Негативна реакция в слушателите оказва твърде бавната реч, която звучи „педантично“, както и „изкуственото, машинално звучене“ на говорещия или отчаяни призиви.