Фактите са в основата на реалността. Или поне бяха съвсем доскоро.

В днешното общество, разделено от различни политически убеждения, обострени социални напрежения и множество дезинформация и фалшиви новини - фактите, за съжаление, изгубиха своята стойност.

Вследствие на тази странна двойнственост, посредством която възприемаме "фактите", вече не е достатъчно да прибягваме до тях, когато искаме да спечелим някакъв спор, казват учени от Германия и САЩ (въпреки какво ви казва собствената ви интуиция и логика). Вместо това личният опит взима превес.

В експеримент, направен от специалисти от университета на Кобленц и Ландау и университета на Северна Каролина са участвали доброволци, които спорили на различни теми, основно политически. В рамките на него авторите установяват, че боравенето с факти рядко води до постигане на желаната цел. Причината е, че опонентът винаги може да изтъкне други факти и контрааргументи. В най-добрия случай някой от спорещите ще се предаде под натиска на авторитета на събеседника.

При равни условия обаче, когато спорят хора на една и съща възраст, с еднакви статут, образование и т.н., обикновено полемиката печели онзи, който потвърждава аргументите си с личен опит.

Подобни резултати дава и анализ на коментарите на потребители на социалните мрежи и YouTube, включително по темите за смъртното наказание и абортите.

Изследването е публикувано в PNAS.