Учени от университета на Глазгоу правят забавен паралел между стила на общуване по мейла и поведението на някои от пернатите, пише Phys.org.

"Вероятно повечето хора ще могат да идентифицират поведението на някои от кореспондентите си, а може дори и да разпознаят собствения си стил," казва д-р Карън Рено от Факултета по изчислителни науки в Глазгоу.

Към кой от следните екземпляри спадате вие?

1. Компулсивен кълвач - проверява си пощата непрекъснато и денонощно.

2. Зимуваща птица - чете писмата си само отвреме-навреме, подателите никога не могат да се разчитат на нея.

3. Необщителен щраус - чете съобщенията, но не им отговаря.

4. Писклив паун - изпраща съобщението си до възможно най-много получатели, отбелязва информацията като важна, а целта му е да се самоизтъкне.

5. Досаден гарван - използва електронната поща, за да "се облегне" на другите: изпраща един документ в няколко версии или множество имейли на една и съща тема. Извиква страх и отвращение в сърцата на другите птици.

6. Измъкваща се кукувица - Изпраща мейли на останалите с молба да свършат нещо, което самата тя трябва да направи, след това бързо напуска и имитира поведението на Необщителния щраус.

7. Предпазливо ему - изпраща съобщения, за да докаже в бъдещ момент, че предало необходимата информация.

8. Прикрит пъдпъдък - изпраща скрити копия, без да осведомява основния получател на писмото.

9. Скорец-ехо - Отговаря на абсолютно всички съобщения. Въвлича се в комуникация от типа "Благодаря" - "Няма защо" - "Благодаря още веднъж."