Учени от университета на Глазгоу правят забавен паралел между стила на общуване по мейла и поведението на някои от пернатите, пише Phys.org.

"Вероятно повечето хора ще могат да идентифицират поведението на някои от кореспондентите си, а може дори и да разпознаят собствения си стил," казва д-р Карън Рено от Факултета по изчислителни науки в Глазгоу.

Към кой от следните екземпляри спадате вие?

1. Компулсивен кълвач - проверява си пощата непрекъснато и денонощно.

2. Зимуваща птица - чете писмата си само отвреме-навреме, подателите никога не могат да се разчитат на нея.

3. Необщителен щраус - чете съобщенията, но не им отговаря.

4. Писклив паун - изпраща съобщението си до възможно най-много получатели, отбелязва информацията като важна, а целта му е да се самоизтъкне.

5. Досаден гарван - използва електронната поща, за да "се облегне" на другите: изпраща един документ в няколко версии или множество имейли на една и съща тема. Извиква страх и отвращение в сърцата на другите птици.