Учени във Великобритания провеждат клинични тестове за прилагане на медикамента 3,4-метилен-диокси-мета-амфетамин (MDMA), по-известен с уличния си прякор „екстази“, за лечението на алкохолна зависимост.

MDMA e емпатоген, или медикамент, който предивизвиква чувства на любов, социална свързаност и съпричастност. Учените смятат, че това ще помогне на хората с алкохолна зависимост да получат по-добър ефект от психотерапията.

По-ранни клинични проучвания показват, че психотерапията, подпомогната от MDMA, може да бъде ефективна при лечение на травма и тревожност. В малко проучване от 2010 г. повече от 80% от пациентите с пост-травматично стресово разстройство са престанали да проявяват симптоми на заболяването след две терапевтични сесии, проведени при контролирана употреба на MDMA.

В интервю за HuffPost през 2015 г. Рик Доблин, изпълнителен директор на Мултидисциплинарната асоциация за психеделични изследвания – организация, работеща за повишаване на осведомеността и подкрепа на изследванията на психеделици за медицински цели, обяснява как MDMA може да помогне на пациентите, страдащи от травма.