Милиони души по света живеят в ситуация на домашно насилие. Те изпитват силен страх и вина и не вярват, че някой може да им се притече на помощ. Нещо повече - упражняващият насилие много често спекулира с това и заплашва.

Каква е ситуацията в България? Какви видове домашно насилие съществуват? Как да помогнем на наш близък човек, който е обект на домашно насилие? Към кого можем да се обърнем, ако ние самите сме жертва? По темата разговаряме с Екатерина Велева - клиничен психолог с над 25 години опит в директната работа с хора, пострадали от насилие, съосновател и председател на фондация „П.У.Л.С.”, както и с Марияна Евтимова - изпълнителен председател на фондация “П.У.Л.С“, по професия, образование и призвание - юрист. 

Можете да ни слушате в следните платформи:

- Spotify

- Spotify for Podcasters

- Storytel

- Pocket Casts

- SoundCloud

- The Podcast Place

- Google Podcasts

Визитки:

Екатерина Велева е клиничен психолог с над 25 години опит в директната работа с хора, пострадали от насилие. Съосновател и председател на фондация „П.У.Л.С.”. / - водеща организация в страната, която предоставя услуги за защита на хора, пострадали от насилие. Тя е обучител и супервизор на различни екипи - предоставящи социални услуги, както и институции като съд, прокуратура, полиция, социални работници, психолози, учители. Инициатор и създател на различни програми и проекти за превенция и обучение на деца, младежи и професионалисти в областта на превенция на насилието, здравно образование, личностното развитие и социални дейности. Екатерина Велева притежава и медицинско образование, което предоставя допълнителен поглед и експертиза в предоставянето не само на социални, но и здравни услуги. В дейностите на Фондация „П.У.Л.С.“ е залегнал холистичният подход при подкрепата на пострадали от насилие-

Марияна Евтимова  е изпълнителния председател на фондация “П.У.Л.С“, по професия, образование  и призвание - юрист. Марияна е сред първите адвокати, които започват да работят в сферата на защита на правата на деца и лица, жертви на насилие и трафик в България – във време, в което все още не съществуваха закони като Закон за закрила на детето,  Закон за защита от домашно насилие и Закон за борба с трафик на хора. Инициатор на различни  предложения за законодателни промени и автор на редица становища, които да позволят системата да е по-благодатна към жертвите на насилие.