Близо 45% от децата на възраст между 5 и 13 години не могат да си вържат връзките на обувките. 67% от тях обаче знаят как да си пуснат филм на DVD.

Голяма част от децата могат да сърфират в интернет, да играят на компютърни игри, да използват iPhone или iPad и да боравят с услуги за сателитна и онлайн телевизия.

65% от тях обаче не могат да направят елементарни неща, като например чаша чай. 81% не разчитат карти, докато 87% не знаят как да поправят спуканата гума на колелото си.

Когато става въпрос за ориентиране в природни условия, децата не притежават никакви умения. 63% не знаят как да построят бърлога, а 59% от тях не могат да се покатерят дори и на дърво.

79% нямат представа как се опъва палатка, докато 78% не могат да запалят лагерен огън.

На въпроса дали се грижат за опазването на околната сред, една трета от децата отговаря с „не“, защото смятат, че „за в бъдеще ще живеем в космоса“.

Резултатите са от проучване, проведено през 2012 г. във Великобритания. Любопитно е да се види как са се променили данните за изминалите пет години и доколко са валидни в останалите части на света, но вероятността за промяна на тенденцията е твърде малка.

10 неща, които децата на възраст 5-13 години могат да правят:

1. Работят с DVD плейър – 67%;
2. Да използват интернет - 58%;
3. Да играят на компютърни игри на конзола (Wii, Xbox 360 или друга подобна) - 50%;
4. Да телефонират - 46%;
5. Да използват мобилни конзоли за игра (Nintendo DSi, PSP или друга подобна) - 45%;
6. Да работят с iPhone (или друг смартфон) – 42%;
7. Да използват услуги като онлайн радио и телевизия - 41%;
8. Да пратят есемес – 38;
9. Да търсят клипове в YouTube - 37%;
10. Да работят с iPad (или друг таблет) - 31%.

10 неща, които децата на възраст 5-13 години не могат да правят:

1. Да разпознаят три различни вида пеперуди - 91%;
2. Да поправят спукана гума на колело - 87%;
3. Да вържат рифов възел – 83%;
4. Да разчетат карта - 81%;
5. Да запалят лагерен огън - 78% / да опънат палатка – 78.5%;
6. Да разпознаят кос, врабче или червеношийка – 71%;
7. Да направят папие-маше – 72%;
8. Да сварят чай – 65%;
9. Да построят бърлога – 63%;
10. Да се покатерят на дърво – 59%.