В последните години има засилваща се тенденция от страна на родителите да предпазват децата от провал с цел да се запази тяхната крехка себеоценка. И това звучи като нещо логично, провалът със сигурност е неприятен. Изпълвате се с отрицателни емоции на разочарование и гняв и много често просто трябва да започнете отново. Но колкото и логично да звучи всъщност има точно обратния ефект. И децата, на които им е бил спестен провалът, са по-малко способни да се справят с проблемите и по-трудно взимат самостоятелни решения.

Реалната причина е, че в опита си да ги предпазим ние им отнемаме ценни възможности за научаване и житейско израстване. Провалът има огромното предимство, че осигурява уроци или знание за неща, които децата не биха могли да научат по друг начин. Според психолозите провалът е подарък, който е маскиран като лош опит. Провалът не е липса на успех, а натрупване на ценен опит по пътя към успеха. Когато се провалят, децата изпитват отрицателни емоции и когато родителите ги предпазват от тези емоции, те се чувстват безпомощни и без контрол над способността си да се справят с един или друг проблем. Затова е много важно провалите да не им бъдат спестявани, защото те така или иначе са част от живота. Важното е да ги превърнем в съюзник, а не във враг.

Science Alert