От 28 различни симптома на депресията четири са най-важни.

Някои симптоми на депресията са много по-централни за състоянието в сравнение с други, установява ново изследване.

И те са:

1. Тъжно настроение.

2. Загуба на енергия.

3. Намален интерес към живота или удоволствиeто.

4. Проблеми с концентрацията.

Въпреки това психиатри и психолози понякога използват по-дълги списъци със симптоми за диагностициране на депресията. След това ги събират, понякога без оглед кои симптоми са по-важни.

 „Трябва да спрем да мислим за депресията като болест, която причинява набор от взаимосвързани симптоми – казва д-р Еко Фрийд, ръководителят на изследването. Депресията е сложна, изключително хетерогенна система от взаимодействащи си симптоми. И някои от тези симптоми са много по-спешни от други.“

Учените са разгледали 28 различни симптома на депресията.

Те ги разглеждат като мрежа, както обяснява д-р Фрийд.

„Ако мислите за депресията като за мрежа от взаимодействащи си симптоми, един симптом може да причинява друг. Например безсънието може да води до умора, което на свой ред причинява проблеми с концентрацията, които обратно връщат към безсънието.

Това е пример за порочен кръг, която показва, че специфичните симптоми, които пациентите докладват и техните взаимодействия могат да бъдат от ключово клинично значение.

Д-р Фрийд продължава:

„Депресията не е като шарката. Когато някой се разболее от морбили, симптомите помагат на лекаря да разбере какво е заболяването. И след като сте получили диагнозата, няма голямо значение кои от възможните симптоми имаш, или не. Лечението на заболяването кара всички симптоми да изчезнат.“

Депресията е по-сложна. Тя не е инфекция или специфично мозъчно заболяване.

Няма лесно лечение, никое лекарство не кара всички симптоми да изчезнат.

Вместо това искаме да фокусираме усилията по лечението на симптомите, които задвижват депресията.

Източник: PsyBlog