Изследването е разкрило, че хората, които изпитват силно социално напрежение да бъдат перфектни са в по-рискова ситуация да изпитват самоубийствени мисли.

В същото време перфекционистите са настроени да крият тези емоции от другите – в края на краищата суицидните мисли ще противоречат на тяхната очаквана перфекционистка личност.

По ирония, когато перфекционистите решат да извършат самоубийство техният перфекционизъм може да доведе много пълен и прецизен план. 

Източник: Psy Blog