Перфекционизмът е сериозен рисков фактор при самоубийствата, и то много по-голям, отколкото се е смятало преди, разкри ново изследване.

Перфекционизмът включва силна себекритичност, постоянен стремеж за покриване стандартите на другите, обикновено родители или ментори, и несигурност за ефективността на собствените действия.

Въпреки, че определена доза перфекционизъм е адаптивно полезна и необходима, когато се превърне в обсесия, той може да доведе до порочен кръг.

Хора, които работят в области, където има силен акцент върху перфекционизма, като адвокати, архитекти и лекари – са изложени на по-висок риск от самоубийство.

Не е трудно да се види как понякога поставянето на невъзможно високи стандарти понякога води да негативни емоции, когато тези стандарти не са изпълнени.