Да, хората са уловили същината на живота още преди 2500 години. От хилядолетия сме имали мъдреци и мислители, които и до днес ни помагат да разберем обърканото си всекидневие. Уверени сме, че тези цитати, подбрани от Business Insider, са така актуални по площадите на днешните забързани мегаполиси, колкото са били и в долината на Ганг и планините на древна Гърция.

„Човек никога не стъпва два пъти в една и съща река, защото това не е същата река и той не е същият човек.“ - Хераклит, живял около 500 г. пр. Хр. в Ефес, днешна Турция.

Както много други мислители, които не си поплюват, Хераклит бил роден в заможно семейство в големия град, но избрал да живее бездомен в съзерцание на вселената. Той стигнал до извода, който не спира да отеква в цялата ни история – че вселената е в състояние на непрестанна промяна. И както показва по-горният цитат, такава е и самата ни идентичност.

***

Мъдрецът „е готов да оползотвори всички ситуации и не пилее нищо. Това се казва въплъщаване на светлината“ - Лао Дзъ, живял около 600 г. пр. Хр. в Китай.

Най-Лао Дзъ основава даоизма преди 2500 години в Китай. Учените твърдят, че той е полу легендарна фигура, тъй като името "Лао Дзъ" означава просто "възрастен мъж" и никой не знае кой е бил всъщност.

По-важното е, че ни е оставил в наследство загадъчно закачливия текст на "Дао дъ Дзин." Той е пълен с остроумни бележки, като например горното наблюдение, които на практика казва, че всяка ситуация, в която се окажете, е фундаментално работеща.

***

"Страданието съществува." - Сидхарта Гаутама, живял около 500 г. пр.н.е. в равнината на Ганг, съвременна Индия.

Често интерпретирано погрешно като "животът е страдание", наблюдението на Сидхарта Гаутама Буда, че страданието просто съществува, е в основата на религията, изградена около неговото учение - будизъм.

Когато признаем, че страданието съществува, е много по-лесно да се освободим от непрекъснатия страх от него.

***

„Да поставиш усилието по-горе от наградата може да се нарече любов." Конфуций, живял в Китай около 500 пр. Хр.

Конфуций е може би най-влиятелната личност в китайската история.

Ударението, което се поставя в страната и може би целия регион на Източна Азия, върху семейните взаимоотношения и задължението към държавата, по всяка вероятност води началото си от наследството на този мъдрец.

Той подчертава стойността на това, което днес наричаме "упорство": откриване на стойността в усилията и постоянството, а не толкова в самото постижение.

***

„Неизследваният живот не си струва да бъде живян.“ – Сократ, живял в древна Атина около 450 г. пр. Хр.

Сократ въплъщава фундаменталния дух на западната мисъл, че ти самият имаш отговорността да бъдеш автор на собствения си живот. За да направиш това, според древните гърци, е нужно да изследваш себе си.

***

„Животът, прекаран в печелене на пари е живот по принуда и богатството очевидно не е благото, което търсим. То просто е полезно заради нещо друго.“ - Аристотел, живял в древна Гърция около 300 г. пр. Хр.

Не само че Аристотел е един от първите мислители, който излага идеите си за природата по начин, който днес можем да наречем „научен“, не само че литературните му предписания са валидни и до днес, а и неговата критика на капиталистическия живот идва две хилядолетия преди Маркс да се появи на сцената.

Животът, прекаран в преследване на печалба, никога не е свободен, а парите могат да бъдат само средство и никога цел.

***

„Когато бъдеш вдъхновен от велика цел, от извънреден проект, тогава всичките ти мисли разчупват своите граници“ – Патанджали, живял в Индия около 100 г. пр. Хр.

Патанджали е човекът, записал сутрите на йога, философията зад слънчевите упражнения, които някои от нас правят сутрин.

Цитатът по-горе продължава: