Съставка в бирата, различна от алкохола, стимулира центъра на възнаграждението в мозъка, установи ново изследване. Хорденинът, който се съдържа в бирата и малцовия ечемик, стимулира допаминовите рецептори в мозъка по същия начин, по който и допаминът. Допаминът е невротрансмитер, свързан с чувството на възнаграждение, което мотивира поведението ни. Той ни кара да консумираме дадена храна или напитка дълго след като сме се заситили.

Заключенията идват от изследване, която обхваща база данни от над 13 хиляди химични вещества, за да намери тези, които стимулират рецепторите на допамина.

„Беше донякъде изненадващо, че вещество в бирата активира рецепторите на допамин D2, особено при положение, че не бяхме фокусирани върху стимулантите сред хранителните продукти“ – казва проф. Пишецридер, един от авторите на изследването.

Сега учените измерват дали ефектът на хорденина е достатъчен, за да отговаря за подобряващите настроението свойства на бирата. Хорденинът за в бъдеще може да се превърне в по-траен метод за справяне с различни проблемни състояния, отколкото засилването на нивата на допамин.

Медикаментите, които стимулират равнището на допамин могат да се използват за лечение на широк обхват от заболявания – от Паркинсон до шизофрения.

Източник: PsyBlog