Безработицата засяга не само портфейла - тя може да увреди и сърцето. Това показва проучване, което свързва трайната липса на работа с инфаркта при хора на възраст над 50 години. Като отделен фактор безработицата се нарежда до пушенето, високото кръвно налягане и други причини, които влияят на сърцето.

Учените анализирали данни за повече от 13 хиляди мъже и жени на възраст от 51 до 75 години, участвали в проучване на зависимостта между здравословното състояние и пенсионирането. Участниците в проучването били интервюирани веднъж на всеки две години в ранйуте ба 8 години с въпроси за тяхната работа и здравословно състояние.

Изследователите обединяват в понятието "загуба на работата" няколко възможности - уволнение, съкращаване, периоди без работа при смяна на работното място, както и доброволното напускане. В анализа на резултатите се посочва, че уволненията и съкращенията създават най-голяма опасност от инфаркт.

На теория загубата на работа може да предизвика инфаркт при хора със сърдечни заболявания или стеснени артерии. Наред с това трябва да се отчита и фактът, че при загуба на работа се губи издравната осигуровка, която би позволила по-добри медицински грижи.

Близо 70 на сто от анкетираните поне веднъж са оставали без работа, а поне 10 на сто от тях са оставали без работа по четирии повече път. През периода на проучването сред анкетираните били регистрирани 1061 случая на инфаркт.

Данните показват, че при хората, които поне веднъж са оставали без работа, опасността от инфаркт е с 22 на сто по-висока в сравнение с хората, които никога не са се оказвали в такова положение. А при хората, които са оставали без работа четири или повече пъти, опасността от инфаркт се увеличавала с 60 на сто, твърдят авторите на изследването въз основа на анализираните данни.