Понякога се сблъскваме с хора, чието поведение е социално неприемливо и морално смущаващо.

Те често се наричат бездушни, тъй като в действията им липсват съпричастност, доброта и чувство за човечност.

Разпознаването на признаците на бездуховния човек може да ни помогне да разберем дълбочината на неговото откъсване от собствената му човечност и въздействието, което то оказва върху хората около него.

Апатия

Човекът без душа често не проявява никакъв интерес към живота. За него той е безрадостен, лишен от смисъл и оцветен основно в сиви тонове. Пълната липса на радост, апатията и депресията са предизвикани от изтичане на животворящата енергия, а без нея душата напуска тялото.

Егоизъм

Бездуховните хора поставят собствените си желания и благополучие над всичко останало, често за сметка на другите. Действията им се въртят около личната изгода и не се съобразяват с нуждите и чувствата на околните. Манипулацията и експлоатацията стават често срещани тактики за осъществяване на собствените им планове, като подчертават егоистичната им природа и липсата на душа.        

Липсата на емпатия

Човекът без душа не умее да съчувства на ближния, да прояви съпричастие. Такива хора приличат на каменен истукан; на тях са им чужди нормалните човешки емоции. Те са безразлични към тегобите на ближния, а понякога дори им се радват.

Меркантилност

Хората без душа са зациклили в света на материалните блага. Духовната съставка не ги интересува. Те са скъперници, трупат пари, класифицират хората по признака бедност-богатство.

Завист

Завистта е още един от седемте смъртни гряха. Черната завист не просто разрушава душата, но е погубваща и разума. Тя обезценява заслугите на други хора. Завистта е много опасен порок, който може напълно да унищожи човека.

Нещастно стечение на обстоятелства в живота на човека без душа

Човекът се движи в затворен кръг, от който не може да излезе. Всеки ден го преследват едни и същи проблеми, едни и същи неприятности, произтича поредица от нещастия. Сякаш над живота му е надвиснала фатална съдба.

Странна „амнезия“

Този признак на липса на душа у човека се проявява, като той по странен начин „забравя“ собствените си лоши постъпки, причинено зло на други хора или неприятни инциденти по негова вина.

„Вселенска“ умора

Човекът изглежда така, че все едно се е върнал от война или е изживял страшна катастрофа, макар че нищо от това не се е случило в живота му. Той спи и не се събужда; яде, но не усеща вкуса на храната. Просто съществува, а не живее.

Хората без душа са непредсказуеми

Аморални постъпки за едни хора те възприемат като напълно нормални. Такива хора често се дразнят от чуждите болки и страдания; плюят на страданията на другите.

За хората без душа е характерно притворството

Те не са способни да създадат сериозни отношения. Техните партньори чувстват фалша в постъпките им и се отказват от общуване.

Хората, лишени от душа, никога не се притичат на помощ на други хора. Много често бездушните са манипулатори и психологически използват други хора. Те се давят в собствената си жлъч и злоба.