Освен всички радости, които носят момичетата на този свят, се оказва, че добавят и ценни години към живота на своите татковци. Според едно проучване бащите, които имат дъщери, имат по-голям шанс да живеят по-дълго в сравнение с онези, които имат синове.

Тъй като няма много информация за това как раждането на дете се отразява на здравето на бащите,  изследователи от Ягелонския университет решават да проучат по-добре този въпрос. В изследването взимат участие близо 4500 души, почти поравно разпределени майки и бащи, които имат и момичета, и момчета. Резултатите сочат, че броят на децата не оказва влияние върху здравето или дълголетието на бащите, но полът - да. Бащите на дъщери живеят по-дълго, заключават учените.

Нещо повече – татковците на момиченца се сдобиват с близо 74 седмици повече живот за всяка дъщеря. Отлични новини за татковците, нали?

За съжаление, данните не са така розови, когато стане въпрос за майките. Според проучването и синовете, и дъщерите оказват отрицателно влияние върху здравето на майката и съкращават живота й.

За да сме обективни обаче, трябва да кажем, че според друго проучване напълно в противоречие с това, се твърди, че раждането на дете, независимо от пола му, увеличава продължителността на живота и на двамата родители. Проучването е с продължителност 14 години и въз основа на всички данни, събрани в този дълъг период, учените заключават, че двойките с дете живеят по-дълго в сравнение с бездетните.

При всички положения да имаш деца, е най-голямото щастие.

Цветелина Велчева по материали от Bright Side