Каква оценка давате на държавата в грижите й за децата? „Национална мрежа за децата“ задава този въпрос на деца над 14 години и възрастни, заинтересовани от живота на децата и семействата у нас. 

Резултатите от електронния въпросник ще послужат за създаването на ежегодния доклад „Бележник: Какъв е средният успех на държавата в грижата й за децата“. Документът за осми пореден път ще проследи как експерти, възрастни и деца оценяват правителството и институциите за грижите им към децата, как те са изпълнили своите обещания през изминалата година и какви са препоръките към тях. И както във всеки ученически бележник, държавата получава оценки от 2 до 6. Докладът и изводите от него се представят пред държавните институции и правителството.

Въпросникът е разделен на осем части, отговарящи на осемте теми на Бележника:

  • благосъстояние на децата
  • закрила на детето от всички форми на насилие
  • детско здраве
  • ранно детско развитие
  • образование
  • семейна среда и алтернативна грижа
  • детско правосъдие
  • детско участие

С отговорите си, децата и възрастните ще поставят своята оценка доколко държавата се е справила с даден проблем и доколко са защитени правата на децата в различните сфери на техния живот. Също така, анкетата дава възможност за отправяне на препоръки, които след това ще бъдат обобщени от Национална мрежа за децата и ще бъдат представени пред правителството.

Национална мрежа за децата цели „Бележник 2019“ да отразява не само мненията на експертите и специалистите, но и на самите деца, които би трябвало да са в центъра на политиките и на всички хора, които се вълнуват от живота на децата в България. Ето защо анкетата е отворена за всички деца над 14-годишна възраст и възрастни.

„Искам да попитам – толкова ли са много децата на България, че да не можем да се погрижим за тях, независимо къде живеят“ – това е едно от мненията, които получихме при миналогодишното ни онлайн допитване до децата, родителите и професионалистите.

Консултациите, които НМД провежда в рамките на работата по доклада – чрез фокус групите и чрез тази анкета – дават възможност на хората, към които са насочени политиките за децата и семействата в България, да дадат мнения и важни препоръки и за това техният глас да бъде чут от държавните институции.

Крайният срок за попълване на анкетата е 3 февруари 2019 г.