Емпатия е, когато си с приятел, а любовта на живота му умира. Да държиш ръката на сина си, когато е изплашен. Да прегърнеш съпруга си, когато е имал тежък ден. Емпатията е това, което прави така, че обществото да функционира. Но въпреки нуждата ни да даваме и получаваме емпатия, понякога не разбираме какво точно е и не знаем как да научим децата си на нея, пише scarymommy.com.

Американката д-р Брене Браун, чиито глас и обяснение за емпатията са използвани в анимацията, казва, че това е "едно от най-важните качества, които трябва да развиваме в гражданите".

Емпатия не означава да се опиташ да "поправиш" това, че някой се чувства зле, а да бъдеш с него. Браун казва: "Това, което подобрява нещата, е връзката." Емпатия означава да влезеш в обувките на другия човек и без да го съдиш, да видиш емоцията у него и тя да мине през теб. Емпатията те прави уязвим, защото, когато избираш да я проявиш, трябва да се свържеш с нещо у себе си, което разбира това чувство. Представете си, че детето ви има пристъп на гняв. За да му покажете емпатия, трябва да си припомните какво е да искате нещо на всяка цена и да не може да го имате, след това да седнете и да го почувствате с него, без да съдите. А това е трудна работа.

Вижте още на Новите родители.