Алберт Песо и съпругата му Даян Бойден са автори на прилаганата днес в много страни терапия Pesso-Boyden System Psychomotor.

В ролята си на преподаватели по танц преди повече от петдесет години търсят неприлагани дотогава начини студентите им да опознаят майсторски тялото си. Постиженията им обаче далеч надхвърлят първоначалните планове, когато откриват в най-дълбоките пластове на човешката душевност случки и емоции, които нерядко възпрепятстват възможността човек да се радва на състояния като спокойствие, душевен мир, радост, хармония - или в крайна сметка да бъде щастлив.

Терапията, най-общо казано, започва с търсене на това, което се крие в пациента на базата на изражение на лицето, поведение, жестове и движения на тялото. Когато на повърхността се появи какво е липсвало или какво е било в повече в миналото, се създава нова „памет плацебо“ (фиктивен идеален вариант на случката от миналото), която замества травмата и дава възможност за нов поглед върху собствения живот и реалността.

„Всяка терапия представлява работа с човека срещу мен, която му възвръща изначалното и естествено право да живее, да изпитва удоволствие и удовлетвореност“, твърди в книгата с основните идеи на терапията си Алберт Песо, който на 82 години активно продължава да я прилага и да обучава свои последователи.

- Всички ли се нуждаем да изцелим или оправим нещо в себе си на физическо или емоционално ниво?

- Бих казал, че сме подтиквани да бъдем по-пълни, по-цялостни. Не мисля, че се раждаме болни и трябва да се излекуваме. Родени сме като семка, която трябва да порасне и да се превърне в цвете. Понякога светът не ни полива и не се грижи това да стане и може би тогава трябва да бъдем излекувани. Всички в определен момент чувстваме този подтик да станем „цели“. Дори само ако с пръсти опиша кръг във въздуха и оставя един малък отрязък незавършен, човек автоматично иска да затвори кръга, това е заложеното в нас желание за цялостност и завършеност. Работата си възприемам като градина, в която човек може да цъфти по-добре. Място за безкрайно разширение на възможностите да се превърнеш в „цял“.