Имало някога един дървар, който отишъл да работи в едно сечище. Надницата била добра, а условията още по-добри, тъй че дърварят решил да си свърши добре работата.Първият ден отишъл при надзирателя, който му дал секира и му посочил къде да сече в гората.Въодушевен, мъжът тръгнал да сече дърва.Само за един ден отсякъл осемнайсет дървета.- Браво - рекъл му надзирателя. - Продължавай така.Окуражен от думите му, на следващият ден дърварят решил да работи още по-добре. Затова вечерта си легнал съвсем рано.