6. Трудно ви е да изразявате мнението си

Нарцистичните родители обикновено не се интересуват от мнението на децата си и им внушават, че само техните (или на обществото) правила имат значение. Често наказват детето за това, че им противоречи или им „пречи“. В резултат на това като възрастни тези деца срещат трудности да изразяват и отстояват мнението си, дори когато им го поискат. Това е защото са научени, че не бива, или просто за да не развалят спокойствието.

7. Склонни сте към саморазрушително поведение или токсични връзки

Да растеш в токсична среда често има своите последствия в по-късния живот. Тези хора са склонни да се поставят отново в подобни „нездравословни“ ситуации или да влизат в токсични отношения, защото просто не познават друго. Нерядко хората, възпитани от токсични/нарцистични родители, саботират общо взето здравите си, понеже автоматично повтарят заучените модели.

8. Прекалено сте чувствителни

Децата на нарцистични родители отрано се научават да анализират ситуации и настроения, за да се въоръжат и предпазят срещу възможни конфронтации.  На по-късна възраст това може да доведе до мнителност, прекомерно емоционални реакции и погрешно тълкуване на чувствата на другите.

9. Трудно ви е да поставяте граници

Тъй като децата се стараят да задоволят очакванията (в повечето случаи нереалистични) на нарцистичните си родители, те често се нагаждат и правят всичко възможно, само и само да не ги разочароват. Нерядко поставят собствените си желания и потребности на заден план.  Този навик обикновено се проявява и в по-късна възраст. На такива хора им е трудно да поставят граници и да протестират открито, когато нещо не им харесва, било в професията, било в частния живот.