Както знаем от психологията, поведението ни като възрастни е силно повлияно от детството.

Нарцистичното личностно разстройство се отличава главно с тотална липса на емпатия. Нарцисистите изпитват силна потребност от признание и експлоатират околните, за да постигнат собствените си цели – често за сметка на онези, които са особено състрадателни. В повечето случаи хората с нарцистични наклонности са студени и егоцентрични.

Най-вече като деца заобикалящата среда и по-специално родителите ни оказват силно въздействие. Опитът, който трупаме в ранна възраст, се отразява върху характера и поведението ни като възрастни.

Следните 9 качества показват, че е възможно да сме били възпитани от нарцистични родители:

1. Имате ниско самочувствие

Нарцистичните родители често създават у децата си усещането, че не са достатъчно добри и не отговарят на очакванията им. Тези чувства се запазват до зряла възраст и водят до ниско самочувствие.

2. Често се изолирате

С времето децата на нарцисистите разбират, че не могат да изпълнят възлаганите на тях надежди от родителите им и постепенно се отказват от опитите да ги задоволят. Тогава се затварят в себе си, за да не допускат повече грешки или да не се поставят в ситуации да разочароват другите.

3. Страхувате се от изоставяне

Тъй като родителите с нарцистични наклонности често пропускат да хвалят и поощряват децата си, самите деца като възрастни развиват неуравновесени отношения и копнеят за вниманието и одобрението на околните. Често се страхуват панически да не бъдат изоставени от любимите си хора, тъй като не са достатъчно добри.

4. Често изпитвате неувереност

Нарцистичните родители обикновено са прекалено критични към децата си и се фокусират по-скоро върху грешките, вместо върху успехите им. Така децата израстват плахи и нерешителни. Тяхната неувереност се проявява в различни области от живота – например по отношение на собствената им външност, умения или впечатлението, което оставят у околните.

5. Склонни сте към депресивни мисли и тревожност

Всички чувства на „недостатъчност“ водят до това, че децата на родители с нарцистично разстройство рано или късно може да развият депресивни мисли и/или да се наложи да се  борят с пристъпи на паника и тревожност. Трудно им е да изградят здравословна връзка както със себе си, така и с другите, защото често винят себе си за своите „грешки“.