Сингапур

Големи инвестиции в технологиите  

Сингапур е една от най-успешните образователни системи в целия свят. Местните власти инвестират огромни суми в технологичната поддръжка в рамките на класните стаи – както за благото на децата, така и за учителите.

В Сингапур откриваме дигитални учебници, високоскоростен интернет, по-достъпни образователни материали (особено за студенти със семейства с по-ниски доходи) и какво ли още не.

Колко важна е позитивната психология

През последните години в Сингапур са проведени множество реформи в образователната система. Една от тях включва добавянето на уроци по социални и емоционални умения. Те се фокусират върху скорошните открития, свързани с позитивната психология. Позитивното образование се разглежда като фундаментална част от класната стая. То култивира и оформя начините, по които даден предмет се преподава, и стимулира положителното мислене в подрастващите.

Германия

Без съпоставки между отделните училища

Когато се провеждат олимпиади или матури, често имаме навика да сравняваме постиженията в различните училища. Това оказва голям психически натиск върху децата, най-малкото защото от тях се очаква да са сред най-добрите. В Германия подобни неща не се публикуват. Съответно училищата не се тревожат постоянно за своята репутация.

В Германия също така учениците и учителите не се следят толкова стриктно, което пък от своя страна не вреди на креативността на преподавателя. По този начин фокусът пада върху самия образователен процес, а не върху резултатите. Децата не се чувстват по толкова голям натиск и се наслаждават на знанията, които научават.

По-малко сегрегация между децата в различните нива на обучение

Отделянето на деца в различни нива на обучение (в зависимост от техните нужди) е стандартна практика в много училища по света. В Германия училищата са уредени така, че да могат да култивират и обслужват нуждите на подрастващи от най-различни нива в рамките на една и съща среда. Това от своя страна елиминира стигмата, която върви ръка за ръка със сегрегацията и прави образователния процес по-гъвкав.