Илюстраторите от Lingvistov, както и всички котколюбци и коткообожатели знаят: в един момент всичко на този свят се свежда до лапички, мяукане и драскане. Разбира се, и мъркане, и всичко пухкаво, своенравно и прекрасно. Затова и те илюстрираха тези сладки игри на думи, които е трудно да се преведат от английски – затова и опитахме да предадем значението им приблизително.

Убедени сме, че вие, читателите на Oбекти, можете да ни дадете свежи и оригинални идеи за котешки игри на думи на български. Очакваме вашите предложения!

Илюстрациите са събрани и в малка книжка - добър подарък за всички почитатели на котките.

Gallery
Чистохлебна котка

 От pure bred – чистокръвна и bread – хляб

Gallery
Котка вместо мислеща шапка

От израза – to put the thinking cap on – буквално „да сложиш мислещата шапка“ – да се хванеш и да помислиш усилено, за да решиш някакъв проблем.

Gallery
Жан-Клод Ван Дран

От името на актьора, clow – нокът, одрасквам с нокти, и damn! - проклетѝя!

Gallery
Малката мяукалка

От mermaid (русалка) + МЯУ

Gallery
Да се чувстваш добре. По котешки

Feelin'  – "да се чувстваш" -  звучи като feline – котешки.

Gallery
Мър-р-амида

От PURR, което е същото като МЪР, и pyramid – пирамида.

Gallery
Всичко е въпрос на котношение

От cat – котка и attitude – отношение.

Gallery
Нека мислим пухложително

От positive – положително и paw – лапичка.

 

Всички илюстрации са любезно предоставени от автора. © Landysh / lingvistov.com