Днес е особено трудно да си поставим приоритети и да решим кое е най-важното в живота ни. Кариерата, домът, да не говорим за профила във Facebook – всичко иска внимание и грижи.

И тук идва науката да каже тежката си дума кое да поставим на първо място, кога.

В продължение на 75 години харвардски учени проследяват физическото и емоционално състояние на две групи хора: 456 бедни мъже, израснали в Бостън в периода от 1939 до 2014 г. (Изследване на Грант) и 268 мъже, завършили Харвардския университет в периода между 1939 и 1944 г. (Изследване на Глюк).  

Поради продължителността на периода върху това изследване работят няколко поколения учени. От Втората световна война насам те анализират кръвни проби, сканират мозъци (в момента, в който става възможно) и изучават въпросници, попълнени от респондентите, както и общуват на живо с тях, за да стигнат до настоящите заключения.

И изводът е? Според Робърт Уолдингър, директор на Харвардското изследване на развитието на възрастните хора, има едно нещо, което надминава всички останали по важност.

„Най-ясното съобщение, което получаваме от това 75-годишно проучване е това: Добрите взаимоотношения ни поддържат по-щастливи и по-здрави. Точка.“

Не парите в сметката ви, не броя конфeренции на които сте говорили, не броя публикации в блога ви или броя на феновете ви, нито в какви силни компании и на какви силни позиции сте работили.