1. Светът се дели на Добро и Зло.

В действителност светът е неутрален, той само послушно реализира мислите и фантазиите ни.

2. Животът започва с раждането и завършва със смъртта.

Животът винаги е бил.. е… и ще бъде. Просто за по-бързо развитие ние доброволно блокираме паметта си, преди да дойдем на Земята.

3. Жените раждат в мъки децата си.

Първоначално раждането се съпровождало като минимум с приятни усещания, а като максимум – с оргазъм. По време на разцвета на религиозните егрегори, сексът се превърнал в грях, раждането като наказание, а децата в тежест и отговорност.

4. Има неизлечими заболявания

Ако сте могли да създадете дадена болест в живота си, значи ще успеете да създадете и здраве за себе си.

5. Борбата е най-ефективният начин да отстояваме на интересите си.

В действителност, докато се борим, мислим за борбата, живеем с борбата, поводите за борба ще стават все повече и повече. А нашите интереси все така ще бъдат заплашени. Защото тази заплаха създаваме самите ние със своите мисли. За каквото мислим, това и получаваме.

6. На Земята има ограничено количество блага, които не стигат за всички.

В действителност, светът лесно създава всичко за тези, които не се съмняват в желанията си, които не се ограничават от мисълта “няма да стигне за всички”.

7. За да получиш нещо, трябва много да работиш, или да молиш някого и да се унижаваш, или да го отнемеш от друг човек.

Вие можете да получите всичко, което желаете. При това няма никаква нужда да “казвате” на Вселената как да изпълни желанието ви. Толкова е удивителна Вселената с нейните креативни идеи. Просто не й пречете.

Превод от руски Таня Темелкова