Всеки си задава въпроса какъв е смисълът на живота и в някакъв момент прави своята равносметка. Дали имате вярна самопреценка обаче? Изследователите смятат, че ако откриете себе си в следните факти, то непременно може да се каже, че сте успял човек и ви е предопределено да постигнете много.

1. Реализирали сте се професионално.

Ако работите това, което обичате, и сте добър в това, което правите, то вие със сигурност сте успял. Това дава самочувствие и сигурност, че можете да бъдете независими и да избирате работното си място. Или най-малкото – да имате високи изисквания към работодателя си.

2. Умеете да разрешавате проблеми.

Това качество не е присъщо на всеки човек, защото се изискват различни умения, съобразителност, а и способност да се поставиш на мястото на другия. Разрешаването на проблеми в критични ситуации показва, че вие сте далновиден и мислите една крачка пред останалите.

3. Нищо не може да ви спре да осъществите целите си.

Целеустремеността е положително качество, прекалената амбиция – не. Когато знаете какво искате от живота, е по-лесно да го осъществите.