Правилният вид четене води до много и различни видове ползи за ума и дори за тялото. Ето някои от най-важните:

1. Повишаване на съчувствието

Четенето на художествена литература повишава емпатията на хората към другите, сочи ново психологическо изследване. По време на тестове за емпатия на група хора преди това е било дадено да четат художествена литература, а на други – не художествена. Именно тези, които са чели първия вид са показали повишено ниво на емпатия към другите.

2. По-добра гъвкавост на ума

Четива, които предизвикват читателя да мисли по-дълбоко, могат да усилят умствената гъвкавост. Хора, които са чели поезия и други текстове, които са изисквали да се преосмисля значението им, показали изключително интересни промени в моделите на активация на мозъка. По-добрата умствена гъвкавост, която тези модели показвали, позволява на хората да адаптират своите мисли и поведение към сложни ситуации по-добре.

3. По-висока рационалност и креативност

Четенето многократно е било свързвано с креативността. Многопластовата природа на литературата стимулира читателите да приемат по-сложни модели на мислене. Мисленето, приемането и справянето с многозначни текстове е ключ към креативността. Когато проиграете множество варианти е по-лесно да се видят нови възможности.

4. Мозъчна свързаност и функции

Изследване открива, че мозъците на участници, които са били сканирани преди и след четене на новели и романи показват положителни и дълготрайни неврологични промени.

5. По-ниско ниво на предразсъдъци

Научаването за световете на другите хора може да помогне да се преодолеят предразсъдъци. Изследване на книгите за Хари Потър показало, че читателите имат значително намалени предразсъдъци към различни групи хора.