Четенето на художествена литература подобрява способността ни да разбираме емоциите и мислите на другите, се твърди в ново проучване, проведено в Ню Йорк.

Авторите посочват, че прочитането на кратък разказ на Антон Чехов е много по-полезно за социалните умения на читателя, отколкото прочитът на пасаж от роман на американската писателка Даниел Стийл например, съобщава Business Insider. Наблюдателите са тествали т.нар. теория на ума, която говори за комплекс от умения, които хората използват, за да разбират емоционалните състояния на другите.

Тези способности за разбиране могат да бъдат измервани например чрез тестове, в които участниците трябва да свържат правилното емоционално състояние на актьор със снимка на очите му.

В серия от пет експеримента научният екип в Ню Йорк открил, че хората, които четат художествена класика, се представят много по-добре при разбирането на емоциите на другите в сравнение с тези, които четат исторически книги, романтични романи и популярни четива, в които реакциите на героите и развитието на сюжета са много по-предвидими и клиширани.

В изследването са били използвани книги от най-популярните извадки художествена белетристика на Amazon и документални текстове от американското списание Smithsonian.

Изводът бил, че художествената литература може да изостри социалните умения на читателя, защото го хвърля в море на сложни социални взаимоотношения с героите в нея, щоито непрекъснато му поднасят изненади. Тя го поставя в ситуации, в които се налага да използва по-голяма част от умствения си капацитет, за да разбира колкото се може по-добре защо героите постъпват така.