Човек лесно губи контрол над емоциите си. Ето защо т.нар. емоционална интелигентност (ЕИ) е от толкова важно значение, пише Мениджър Нюз.

Умението да разпознаваш емоциите (в себе си и у другите), да си наясно с техния мощен ефект и да използваш тази информация, за да направляваш мисленето и поведението си, може да увеличи многократно шансовете ти за успешно постигане на целите.

Подобно на всяко едно умение, и емоционалната интелигентност се усвоява с време и практика. Вие обаче може вече да сте ЕИ, без дори да го подозирате.

Вижте следните твърдения и преценете дали те се отнасят за вас самите.

1. Разсъждавате върху чувствата. Много

Емоционалната интелигентност е пряко свързана с размишленията. Задавате въпроси от типа на „Защо се чувствам по този начин?“ и „Какво накара мен (или някой друг) да каже или направи това?“.

Когато разпознавате емоциите и реакциите, вие ставате по-внимателни и използвате тази информация във ваша полза.

2. Търсите гледната точка на другите

Осъзнавате, че мнението на другите за вас се различава от вашето собствено. Не става въпрос кое е правилно или погрешно. Важно е да разберете как гледната точка се различава.

3. Казвате „Благодаря!“

Изненадващо е колко широкоразпространена е липсата на вежливост сред хората.

Това обаче не важи за вас. Вие разпознавате силата на тази думичка. Знаете, че тя може да промени нечий ден, да заздрави взаимоотношенията. Именно поради тази причина отделяте миг от времето си, за да изразите благодарността си.

4. Знаете кога да „паузирате“

Важно е да знаете, кога да спрете и да се замислите, преди да предприемете някакво действие или да кажете нещо. На теория лесно, но на практика – не.

Разбира се, никой не е съвършен. Умението да паузирате обаче ви е предпазвало много пъти от излагане, превърнало ви е в по-добър служител и дори е спасило връзките ви.

5. Винаги се питате „Защо?“

Вместо да класифицирате хората по един или друг начин, осъзнавате, че зад всяко поведение се крие конкретна причина.

В желанието си да развиете качества като емпатия и състрадание, вие се стараете всячески да погледнете на ситуацията през очите на другите. Задавате си въпроси от типа на „Защо този човек се чувства по този начин?“ и „Какво се случва зад кулисите?“

По този начин вие можете да установите връзка почти с всеки.