6. Отворени сте към критиката

Никой не обича да получава критична обратна връзка. Дори и вие самите.

Знаете обаче, че в нея често се съдържа и зрънце истина. Дори и когато не е поднесена по идеалния начин.

Освен това критиката ви помага да разберете как мислят другите хора. Затова вие се научавате да контролирате емоциите си и се опитвате да научите колкото се може повече.

7. Постоянно взимате предвид реакцията на другите

Още в мига, в който се срещнете с някого, вие започвате да го анализирате. Просто не можете да се спрете.

Тези ваши наблюдения обаче си имат и своите предимства. Осъзнавате, че всичко, което казвате и правите, има потенциален ефект върху другите. Съответно – започвате да се фокусирате не само върху това, което казвате, но и върху начина, по който го изричате.

8. Извинявате се

Знаете, че „Извинявай“ е една от най-трудните за изричане думи. Вие обаче сте наясно и с нейната мощ.

Когато признавате грешките и се извинявате по подходящия начин, започвате да развивате качества като скромност и автентичност. А това привлича останалите хора.

9. Прощавате

Знаете, че никой не е свършен. Съответно – наясно сте с факта, че невъзможността да простиш е равно на нож, останал в рана. Никога няма да й позволите да заздравее.

Вместо да задържате обидата в себе си, вие прощавате на другите и продължавате напред с живота си.

10. Имате богат емоционален речник

Когато знаете как да изразявате чувствате си, вие увеличавате способността си да ги разбирате. Тъжни сте? Опитвате се да разберете защо – разочаровани ли сте, наранени ли сте? Каква е причината?

Разширявайки вашия активен „емоционален речник“, вие се научавате кога е необходимо да предприемете някакво действие.

11. Хвалите искрено и за конкретни неща

Постоянно търсите доброто у хората. Казвате им какво цените в тях. Това ги вдъхновява. По този начин работата с вас е приятна, а служителите ви са мотивирани да дават най-доброто от себе си.

12. Стараете се да контролирате мислите си

Хората казват, че не можеш да попречиш на птицата да кацне на главата ти, но си способен да я спреш да си създаде гнездо.

Когато сте попаднали в негативна ситуация, често нямате контрол над естествената си емоционална реакция.

Вие обаче контролирате онова, което ще се случи след това: фокусирате се върху мисленето.

Вместо да дълбаете върху тези чувства и да си мислите колко несправедлива е ситуацията, вие превръщате случилото се в нещо позитивно. Разработвате план, посредством който започвате да се движите напред.