9. Не забранявайте на детето си да използва социалните медии

Забраната може само да увеличи любопитството му и може да го накара да използва фалшиви профили и имена. Позволете му да има собствен профил: така можете да видите от какво се интересува и кои са приятелите му. Научете детето си правилата за безопасност в интернет: как да реагира на онлайн рекламите, кибертормоза, измамническите съобщения и опитите на подозрителните възрастни да се сближат с него. Можете също така да инсталирате програма, която блокира определени уеб сайтове и прави сърфирането на детето по-безопасно.

10. Използвайте джаджи

Инсталирайте приложение (например Семеен локатор) в телефона на детето си, което ще проследи координатите му и може да подаде SOS сигнал. Ако детето ви има телефон с бутон без достъп до интернет, свържете се с услугата на мобилния оператор, която ви позволява да знаете координатите на собственика. Можете да купите отделен GPS тракер под формата на гривна или часовник, който следи местоположението на вашето дете. Обсъдете с детето, дори да е малко, защо има нужда да използвате подобни устройства и не ги използвайте без негово знание. 

11. Напишете контактите си на листче, което да носи във вътрешния си джоб 

Запишете телефоните на вас и близките ви на лист хартия, в случай, че не могат да ви открият, заедно с друга важна информация, например алергии др. Нека детето винаги да носи този лист във вътрешния си джоб.

12. Не наказвайте детето, когато го откриете

Това, което може да влоши нещата, ако детето се изгуби е страхът, че ще му се карате, когато го намерите. Ето защо то може да забрави как да действа в тази ситуация. Когато говорите с детето си за правилата за безопасност, не забравяйте да подчертаете, че никога им се сърдите в подобна ситуация. Ако детето е било изгубено, утешете го и го прегърнете. Когато се успокои, обсъдете всичко заедно: защо се е случило това и какво трябва да се направи, за да не се случи отново. В никакъв случай не обвинявайте и не се карайте.

13. Организирайте урока за безопасност на децата в групата или класа на детето си

Експеримент установява, че деца на възраст от 7 от 9 години лесно могат да последват непознат извън детската площадка, докато родителят им е разсеян. Можете да организирате обучение в групата или класа на детето си как да избягват опасни ситуации и как да действат, ако попаднат в опасност.

Никой не иска да възпита тревожно дете, което се страхува от собствената си сянка. Няма нужда да плашите сина си или дъщеря си, а бъдете последователни в обучението им в правилата за безопасност, за да израснат по-сигурни, уверени и самостоятелни.

Източник: Bright Side