1 и 1 понякога прави единадесет.

Ако един човек не пее, това не означава, че не може да пее, може просто да не знае думите.

Ако живееш до реката, трябва да се сприятелиш с крокодила.

Ако не днес - кога?

Изкопай кладенеца, преди да ожаднееш.

Великите умове обсъждат идеи, посредствените умове обсъждат събития, малките умове обсъждат хората.

Всеки пътник отговаря сам за собствения си багаж.

Голямото желание е безкрайна бедност.

Грънчарят спи непробудно, защото никой не би откраднал глина.

Доволните винаги са щастливи, недоволните са винаги нещастни.