6.) Толерантни са

По принцип интелигентните хора по-рядко клонят към расизъм и хомофобия. Учените са единодушни, че разширяването на собствената социална среда и самостоятелното прогресивно мислене изискват известна степен на интелигентност.  

7.) Признават си грешките

Умните хора нямат проблем да си признават грешките, защото виждат в това шанс да се поучат от тях и да се поправят. Тази способност е и част от така наречената емоционална интелигентност, която обуславя също колко хладнокръвно възприемаме чувствата и колко добре умеем да боравим с тях. 

8.) Поставят се на мястото на другия

Това качество, наречено още емпатия, също е част от емоционалната интелигентност. Например в дискусии хора, лишени от съответната компетентност, се опитват отчаяно да убедят опонента си в своята правота, вместо да приемат и неговата гледна точка.

9.) Лесно се озлобяват

Интелигентните хора могат да бъдат много злобни и язвителни. По начало те минават за единаци със съвсем малко, но затова пък трайни социални контакти.

10.) Използват бутона за дрямка (snooze-бутона)

И накрая най-интересната част: интелигентните и креативни личности сутрин по-често посягат към snooze-бутона на будилника и по принцип го смятат за излишен.

Сигурно не сте и подозирали за повечето от тези качества, нали? Най-хубавото е, че сега имате чудесно извинение да игнорирате сутрин алармата и спокойно да се обърнете на другата страна, за да си доспите.

Цветелина Велчева