Различни проучвания доказват, че тези птици са способни на абстрактно мислене - те могат да свързват човешките думи с тяхното значение и да схващат концепции като цвят, форма, брой и нула. В резултат при подходящо обучение те могат да бъдат приучени не просто да повтарят човешките думи, а да водят прости разговори. Най-надареният сив папагал до момента е Н’киси, който през 2004 г. притежавал

речник от над 900 думи

и можел да използва всяка от тях целенасочено и в правилния контекст. Към тези изследвания все още има висока степен на скептицизъм, но събраните наблюдения трудно могат да бъдат оборени.

Фактът, че шимпанзетата използват пръчки, сламки, клончета и камъни като инструменти (най-вече за добиване на храна) е отдавна известен. Някои птици обаче също владеят до съвършенство това умение. Най-умелите потребители на инструменти в света на пернатите са някои видове от семейството на гарвановите птици (включващо над 120 вида - свраки, гарвани, врани, сойки, орешарки и др.). Тези птици използват клечки и клончета, за да измъкват тлъсти ларви от кухините на дърветата. Едно изследване на новокаледонските гарги, проведено от учени от Оксфордския университет, доказва, че техните способности да използват инструменти са вродени - птиците, отгледани в изолация, се справяли с инструментите не по-зле от дивите си събратя.
Доскоро се смяташе, че единствените животни, способни на творчески подход в решаването на проблеми, са приматите и делфините. Нашите космати еволюционни братовчеди многократно са доказвали

своята изобретателност

в манипулирането на своята среда, за да достигнат например купа фъстъци или наръча банани. Делфините пък са сред малкото нечовешки същества, които са способни целенасочено да „измислят” поведението си. По време на многогодишните експерименти с бутилконоси делфини, проведени от когнитивния психолог Луис Херман, изследователите разработили система от жестови сигнали, с които да общуват с животните. Успешната комуникация доказала, че делфините имат вродено усещане за граматика, подобно на 2-годишните деца, както и способност за абстрактно мислене, т.е. асоцииране на символи с конкретни обекти и понятия. Най-впечатляващата способност на делфините обаче е способността им да моделират собственото си поведение. Групата на Херман създала сигнал за „измисли”, който изисквал от делфините сами да измислят нещо, което не са правили никога преди това. Животните не само разбрали посланието, но всеки път измисляли някакъв напълно нов трик, който изпълнявали с удоволствие.