През 19. век белгийският палеонтолог Луи Доло предлага един от най-важните постулати, с които се съобразяват днешните учени. Според неговите изследвания видовете не могат да се връщат в биологичните параметри, принадлежащи на техните предци и отхвърлени от еволюцията.

Изследване на торбестите жаби Gastrotheca guentheri обаче прати този закон право в кошчето за боклук. Изследователите проучили вкаменени останки на предците на тези земноводни и анализирали генетичните им данни. Оказало се, че преди 230 млн. години жабите са загубили зъбите си, но 210 млн. години по-късно отново са си ги върнали, имат ги и сега. По някакъв необясним начин „заспалите” генетични инструкции за тази черта отново са се събудили, за да помогнат на жабите да оцелеят в променящата се среда.

Резултатите от проучването са толкова по-шокиращи, защото съвсем наскоро друг екип доказа правотата на закона на Доло на молекулярно ниво. Изглежда обаче природата не обръща много внимание на лабораторните резултати.