Паякът е тъжно създание, защото всеки иска да го смачка. Никой не гори от желание да си го вземе за домашен любимец (с малко изключения).

Мнозина страдат от непреодолим страх от паяци – нарича се арахнофобия, една от най-силните фобии. Паяците не са виновни, че изглеждат малко плашещо и имат 8 крака, това не значи, че са злонамерени.

Педи да смачкате обаче следващия попаднал пред очите ви паяк, имайте предвид следното:

- паяците рядко хапят хора;

- без паяците популацията на насекомите ще се увеличи многократно, което от своя страна ще увеличи заболяванията, причинени от насекоми, ще застраши сериозно състоянието на хранителните ни култури;