Тектоничните плочи - огромните парчета, на които е разделена земната кора - се движат непрекъснато. Те биват изтласкани от потоци в гормата мантия на планетата. 

Горещи, по-малко плътни скали се издигат, след което се охлаждат и потъват, а това поражда въртящи течения, действащи като гигантска поточна линия, която бавно измества тектоничните плочи.

За добро или лошо, Хаваи е насред тихоокеанската тектонична плоча, която бавно се измества на северозапад към северноамериканската плоча. Скоростта на това движение може да се сравни с тази, с която растат човешките нокти.