Проведено в САЩ изследване с участието на 3100 пациенти с рак показа, че 33% от тях практикуват медитация, използват медицински коноп или растителни хранителни добавки, както и се подлагат на специални диети, разработени с цел да се засили ефекта от лечението.

Тъй като редица подобни методики не са одобрени от медицинска гледна точка и ефектът им не е потвърден в хода на изследвания, пациентите не споделят за това на лекуващите ги специалисти. 29% заявяват, че държат въпросната информация в тайна.

Авторите на изследването от университета в Тексас предполагат, че в подобна сложна ситуация лекарите би трябвало сами да инициират разговор с пациентите за това какъв вид съпровождаща терапия биха искали да използват.

Работата е в това, че някои растителни добавки могат да засилят ефекта на силни лекарствени препарати, като ги направят по-токсични или обратно - да намалят ефекта им. Има и такива видове на съпътстващо лечение, които изцяло водят до неефективност на основната терапия. Ето защо е много важно лекарят да знае с какво точно се лекува пациента му извън предписанията.

Ясно е, че не съществуват никакви немедикаментозни препарати, които лекуват рак. Но в някои случаи едни или други растителни добавки, както и медитацията, могат да помогнат в полза на психичното състояние на човек или да намалят нивото на болката. Но с особено внимание трябва да се отнасяме към тези препарати, които се предлагат в интернет в качеството си на "чудесни средства за лечение" - тъй като рядко са сертифицирани от основните институции за целта и представляват опасност за болните.

Източник: Новите родители