Въпреки че повечето правителства по света работят усилено за намаляване на вредните емисии, които предизвикват нежеланата промяна на климата, някои учени смятат, че може да помогнем и по много по-активен начин. Според тях имаме възможност директно и целенасочено да въздействаме върху атмосферата.

Те предлагат да се използва метода на геоинженерството, който представлява набор от технологично базирани директни въздействия върху климата на Земята.  Рисковете за момента са свързани с непълната информация за техния евентуален ефект и особено за мащабите им. Приема се, че някои от тях имат потенциала активно да охладят планетата, но истината е, че много учени продължават да се притесняват от нежелани и непредвидени ефекти.

Последното предложение на учените е да се използват сулфатни частици в атмосферата, които да отразят слънчевите лъчи и едновременно с това да изтънят облаците, които отразяват слънчевата светлина. Това се очаква да доведе до намаляване на глобалното затопляне. 

Източник: Science Alert