Отговори: 1-в, 2-б („Голдфингър“, „Златното око“, „Мъжът със златния пистолет“), 3-в, 4-а, 5-б (Брахе губи носа си при дуел и си поставя протеза. По-късно се появяват съмнения дали тя наистина е от злато и сребро), 6-б, 7-а, 8-б, 9-а, 10-в, 11-б, 12-в, 13-в, 14-в, 15-б