Последните 4 години бяха най-горещите регистрирани някога, но ако и това не е достатъчно, следващите пет години се очаква да бъдат “аномално горещи”, в допълнение на това, което прави с температурата на планетата глобалното затопляне. Земята се затопля, но това не означава, че всяка следваща година трябва автоматично да бъде по-топла от предишната. По-правилно е да се погледне на ситуацията като на тенденция на затопляне, при която едно десетилетие е по-топло от предишното. А вътре, годините отскачат донякъде случайно като по-топли една от друга.

Ново изследване е установило, че съществува 58% шанс температурата на Земята в периода между 2018 и 2020 година да бъде аномално висока. Шансовете океаните на Земята да се затоплят са цели 69%. “Нашите резултати показват, че вътрешни вариации на климатичната система ще направят така, че повърхността на планетата ще се затопли значително повече от очакваното, поне за следващите пет години”, коментират от екипа.

Science Alert