Шимпанзета надхитрят ловци

28 декември 2017 г., 22:10
331

Shutterstock

Дивите шимпанзета, живеещи в дъждовните гори на Гвинея, не само разпознават капаните, поставени от местните ловци, но и знаят как да ги обезвреждат. Нещо повече – според изследвания, направени от приматолозите Гаку Охаши и проф. Тецуро Мацузава, маймуните целенасочено издирват клопките, за да ги деактивират, при това без да се наранят.

„Те знаят кои части от капана са опасни и кои не”, казват изследователите от Университета в Киото, Япония. Често шимпанзетата се научават на нови трикове на принципа проба-грешка. В този случай обаче това би било невъзможно, тъй като един неуспешен опит ще има фатален край поради естеството на капана.

Изследователите предполагат, че маймуните са достигнали до въпросното знание с течение на времето и с внимателно наблюдение на клопките. Впоследствие тази информация е била предавана през поколенията. В един от регистрираните случаи например малко шимпанзе наблюдава как възрастен обезврежда капан и чак след това се приближава до него, за да го огледа по-отблизо.

Коментари