Бабите (и дядовците) са извор на мъдрост, спокойствие и радост. Много от нас са израснали с тях и на тях дължат някои от най-важните си първи уроци.

Но ние не сме единственото животно, което има баба. Слоновете също имат това щастие, пише Upworthy.

Слоновете обикновено живеят в големи семейства, съставени от бебета, младежи и женски слонове. Те често се ръководят от най-възрастната женска, която има важна социална роля в семеството.

Изследване на тази тема, проведено от проф. Филис Лий, открива нещо изненадващо – бабата се оказва съществен фактор за оцеляването на слоновете.

„Беше неочаквано за нас“ – казва Лий. „Не вярвахме, че ще открием положителна връзка между наличието на баба и репродуктивния успех на дъщерите.“

Само шепа животни – сред които човекът и други примати, китовете и слоновете, имат баби.

За повечето животни, да си жив и да раждаш са неразривно свързани. Те могат да раждат до края на живота си. Това прави животни като слоновете, които могат да живеят дълго след като спрат да се възпроизвеждат, доста рядко явление.

Част от причината за това е дълголетието на слоновете. Те могат да живеят до 70 години. Много животни изобщо не могат да доживеят да видят децата на децата си. Но дори да имат тази възможност, повечето други животни нямат специална връзка с децата си, когато те пораснат. При много видове можем да видим как майката и бабата се борят за ресурси, ако обитават едно и също място. Но не и при слоновете.

Слоновете се подкрепят взаимно.

(Впрочем, за съжаление на дядовците, трябва да кажем, че в случая няма мъжки еквивалент на това явление. Още щом съзреят, мъжките слонове напускат семейството, и дори да доживяват да видят децата на своите деца, нямат роля в семейството.)

Какво правят бабите слонове за семейството си?

Те пазят бебето, следят го и му помагат в затруднения.

Обикновено те също са и шефът в семейството. Водят го на най-добрите места, при най-добрата храна и вода, или имат водеща роля при взаимодействието с други семейства слонове.

Лий изследва информация, събрана от повече от 800 отделни слона в Националния парк Амбозели в Кения. Учени са наблюдавали слоновете там от десетилетия. Голяма част тепърва предствои да бъде обработена.