Когато медоносните пчели си подбират ново място за живеене, те провеждат демократични избори, на които хората само могат да завидят, смята невробиологът Томас Сийли, цитиран от Science Daily. В книгата си "Пчелна демокрация" професорът от университета "Копнел" описва сложния процес, чрез който медоносните насекоми (Apis mellifera) решават жизненоважния въпрос къде да построят новия си кошер.

Когато старият кошер се пренасели, две трети от пчелите-работнички и старата царица излитат и се събират на близък клон. През следващите няколко дни няколкостотин "търсачки" оглеждат 10 до 20 потенциални нови обиталища в дървесни хралупи. След всеки оглед те се връщат при рояка си и описват поредната находка с танц (многобройни проучвания показват, че сложните арабески, описвани от полезните насекоми, са своеобразен език).

"Съгледвачките определят продължителността на танца си според привлекателността на новото място", обясни Сийли. "Те умеят да преценяват качеството на потенциалните жилища и са честни; ако теренът е посредствен, тя няма да го рекламира особено усърдно."

Другите търсачи също обикалят района и обявяват находките си с танц. Най-доброто предложение се представя с бурни движения, които засилват одобрението сред "избирателите". Мястото с най-висок рейтинг се избира, след като броят на пчелите, които отиват да го видят със собствените си очи, премине определен праг.