Ако паяците вече ви изнервят може би този новооткрит научен факт няма да помогне много за да се успокоите: тези ненаситни хищници изяждат близо два пъти теглото на животните, които хората на планетата консумират всяка година.

Новото изследване е установило, че паяците могат да изядат до 800 милиона тона жертви годишно и въпреки стряскащата цифра учените твърдят, че всъщност паяците изпълняват важна функция.

Повече от 90 процента от диетата на паяците се състои от насекоми и насекомоподобни, и унищожавайки стотици милиони тонове от тези миниатюрни вредители всъщност паяците поддържат екосистемите в баланс.

“Нашите изчисления показват, че в глобален мащаб паяците са главен естествен враг на насекомите,” обяснява Мартин Нифелер от университета в Базел, Швейцария.

С новите резултати учените ще могат да изчислят какъв е приноса на паяците към глобалната хранителна верига, както и да подчертаят факта, колко необходими са те за баланса в природата. 

Източник: Science Alert