Нещо твърде любопитно се е случило с околната среда по време на „черната смърт“

13 юли 2017 г., 14:25
7307

Shutterstock

Ние, хората, сме ужасни, когато става дума за отношението им към природата. И сякаш тя неслучайно на моменти опитва да ни изтрие от лицето на Земята.

„Черната смърт“ през 14. век е добър пример за това – за няколко десетилетия тя погубва 20 милиона души. Сега ново изследване показва, че тази чума може да е имала и изненадващо положителен ефект върху околната среда.

Екип изследователи от Харвардския университет проследяват регионалното и глобалното замърсяване с олово във времето, което се разкрива в редица новаторски анализи на вътрешността на ледовете. Мините, метелообработването и свързаните с него промишлени процеси отделят много олово в околната среда - както в атмосферата, така и в хидросферата.

Оловото уврежда нервната система и храносмилателната система доста тежко - както на хората, така и на животните. То не се среща в околната среда в толкова големи количества, освен в следствие на рудодобива – а той се случва през последните поне 2000 години.

Проследяването на концентрацията на олово в околната среда чрез полярните ледове показва, че по време на „Черната смърт“ – особено между 1349 и 1353 г. – въздухът е бил без олово за първи и единствен път през последните две хилядолетия. Както се оказва, когато толкова много хора умират толкова бързо, добиването на олово става далеч по-маловажно от оцеляването.

„По време на чумната пандемия демографският и икономически колапс прекъсва металопроизводството и оловото в атмосферата спада до нива, които не могат да бъдат засечени,“ пишат учените.

Да, по-малко хора означава по-малко замърсяване. Това може да звучи като радикален призив някой съвременен архизлодей да скочи и да спаси света от нас самите, но това не е единственото, което ни остава.

Неща като Парижкото споразумение показват, че хората са способни да работят заедно за да се справят с проблеми в огромни мащаби. Така че вместо да чакаме природата отново да си отмъсти за щетите, можем да стигнем до изгодни на всички алтернативни решения, за да променим поведението си.

Източник: iflscience.com

Ключови думи:
Коментари