На 5-и октомври 2018 г. от 17:00 ч. до 20:00 ч. в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ ще бъде отбелязана 22-рата Международна нощ на прилепите. Събитието в София се организира от Фондация „Наука за природата“, съвместно с „Фортис Визио“ ЕООД и Националния природонаучен музей при БАН, и е част е международната инициатива „Нощ на прилепите“, която тази година се отбелязва в 11 български града.

Мястото не е случайно избрано. Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ е една от трите библиотеки в света, където книги и прилепи не само съжителстват успешно заедно, но и се оказват полезни едни за други. Свикнали сме да мислим за библиотеките като важни хранилища на знанието с точно установени правила. Трябва да пазим тишина, не можем да внасяме храна и напитки и, въпреки че дори не фигурира като забрана в правилника, наличието на прилепи е извънредно явление. Последното обаче не е така за националната ни библиотека, която освен че ще приюти събитие, посветено на прилепите, е гордо убежище на колония ръждиви вечерници, които се оказват почти толкова важни, колкото и самите библиотекари.

Подобни мероприятия са особено важни за страната ни, която е дом на 33 от 35-те вида прилепи, срещащи се в Европа. С благоприятния си климат и уникалната си природа България съществено допринася за биоразнообразието на този вид животни в световен мащаб. За съжаление ползите от съжителството ни с прилепите остават широко неразбрани, а хората по-скоро са незаинтересовани или се страхуват от тях.

Библиотеката ще бъде отворена за всички желаещи да се включат в събитието. Гостите ще имат възможност не само да разберат защо прилепите са толкова важни за книгите, но и други интересни факти за единствените летящи бозайници и тяхното значение за хората. Организаторите ще предоставят възможност на всеки желаещ да участва в работилница за изработка на къщички за прилепи, които ще бъдат окачени на ключови места в София.

Събитието ще приключи с презентация и дискусия на тема „Прилепите в изкуството“. Лектор ще бъде Ния Тошкова (http://www.nmnhs.com/toshkova-nija-bg.html), дългогодишен член на Центъра за изследване и защита на прилепите към Националния природонаучен музей при БАН. Ния ще сподели много от личния си опит, свързан с изучаването на прилепите в различни точки на планетата.

Нощта на прилепите в София е с безплатен вход и се организира с финансиране от Европейския съюз, предоставено по програма LIFE в рамките на проект „Живот под един покрив“. Събитието е част от усилията на организаторите за повишаване на обществената осведоменост относно важността на прилепите за екосистемите, нуждата от тяхното опазване, развенчаване на съществуващите негативни митове и преодоляване на човешкия страх към тези малки бозайници.

Повече информация за събитието можете да откриете тук.